Współpraca z podwykonawcami

Przewoźników zainteresowanych współpracą z naszą firmą prosimy o kontakt z Maciejem Ludwiczakiem:

 

Biuro: +48 32 229 21 82

GSM:  +48 664 331 049

Email:  m.ludwiczak@karena.pl

 

Zastrzegamy, że przed rozpoczęciem współpracy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) odpis z rejestru przedsiębiorców KRS;
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
  • potwierdzenie nadania numery identyfikacji podatkowej NIP;
  • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym;
  • licencję na prowadzenie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.