Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KARENA GROUP Sp. z o.o., 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 12, NIP: 6340135185, KRS: 0000992383.

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie na mocy uzyskanych od Państwa zgód i zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a innymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, mającymi zastosowanie.

 

2. Sposób pozyskiwania Państwa danych

Dane otrzymujemy od Państwa podczas składania zamówienia poprzez formularz zamówienia na naszej stronie internetowej, drogą telefoniczną i mailową, w związku z dokonaną transakcją handlową lub przy wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

 

3. Rodzaj gromadzonych danych

KARENA S.A. gromadzi Państwa dane za pomocą formularza zamówienia, podczas zamówienia składanego przez Państwa telefonicznie lub drogą mailową. Przy składaniu zamówienia uzyskiwane są następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • dane firmy, jeżeli zakup dokonywany jest na firmę (NIP, KRS, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego),
 • adres wysyłki towaru i faktury,
 • telefon kontaktowy,
 • adres poczty email,
 • numer PESEL w celu zwolnienia z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.

Wymagamy podania przez Państwa wyżej wymienionych danych osobowych, aby móc zrealizować transakcję zakupu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli nie zgodzą się Państwo na ich podanie w momencie składania zamówienia – nie będziemy mogli zrealizować zamówienia i tym samym dostarczyć towaru.

Strona internetowa KARENA GROUP Sp. z o.o. korzysta z usługi Google Analytics - analizy oglądalności stron. Google Analytics korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Google LLC operuje wyłącznie adresem IP użytkownika i nie łączy go z żadnymi innymi danymi osobowymi. Odpowiednie ustawienie w przeglądarce pozwoli zrezygnować z cookies. Pliki cookies służą w naszym przypadku wyłącznie do celów analitycznych i statystycznych.

 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji dostawy zakupionego towaru oraz:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • prawidłowej obsługi płatności,
 • obsługi reklamacji,
 • kontaktowania się z Państwem w celach związanych z dokonanym zakupem;
 • przesyłania dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną,
 • organizacji akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • realizacji obowiązków KARENA GROUP Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw KARENA GROUP Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, przede wszystkim dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej, mamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu możliwość wysyłania do Państwa ofert handlowych za pośrednictwem poczty email lub sms. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO).    


Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO - jest to niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Natomiast przetwarzanie Państwa danych w celach statystycznych, analitycznych (Google Analytics) będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora.

 

5. Prawa przysługujące osobom z zakresu ochrony danych osobowych

KARENA GROUP Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez KARENA GROUP Sp. z o.o. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych), maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych), archiwizacyjnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i KARENA GROUP Sp. z o.o.

 

Każdej osobie której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo z zakresu ochrony danych osobowych:

1. Dostępu do swoich danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od KARENA GROUP Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. KARENA GROUP Sp. z o.o. dostarczy na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Sprostowania swoich danych osobowych – osoba ma prawo do sprostowania danych osobowych, które go dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. Żądania usunięcia swoich danych osobowych - ("prawo do bycia zapomnianym"); osoba ma prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a KARENA GROUP Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

4. Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – KARENA GROUP Sp. z o.o. wskaże na żądanie osoby takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych:

a) Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: dane@karena.pl
b) Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe nie będą więcej przetwarzane w celach, w których zostały przekazane. Zmianę lub uzupełnienie danych osobowych użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Administratora: dane@karena.pl

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6. Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe udostępniamy współpracującym z nami firmami kurierskimi, w celu realizacji dostawy towaru. Zawarte z firmami kurierskimi umowy zawierają odpowiednie klauzule, które chronią Państwa dane osobowe. W celu wypełnienia obowiązków nałożonych prawem dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:  KARENA GROUP Sp. z o.o., 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 12, tel. +48 32 229 19 22, dane@karena.pl